Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem

Powrót do strony głównej15-04-2019

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałą sytuacją – strajkiem pracowników oświaty – chcemy zaprezentować stanowisko nauczycieli naszej Szkoły. Jest ono zbieżne z tym, co czytamy w liście otwartym naszych kolegów z I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie, którego fragmenty cytujemy:

     Z niepokojem obserwujemy narastający konflikt oraz działania władz oświatowych zmierzające do skłócenia środowiska nauczycieli, rodziców i uczniów. Obraz nauczyciela, kreowany w ostatnim czasie przez media publiczne, jest w naszej ocenie niesprawiedliwy, krzywdzący i zafałszowany.

    Sprzeciwiamy się zatem rozpowszechnianiu nieprawdziwego wizerunku, który podważa autorytet nauczyciela i deprecjonuje rangę naszego zawodu w oczach opinii publicznej.

    Chcemy wyraźnie zaznaczyć, że przyczyną, dla której tak wielu nauczycieli i pracowników oświaty zjednoczyło się oraz podjęło trudną decyzję o rozpoczęciu akcji strajkowej, jest troska o jakość i przyszłość edukacji oraz dobro naszych uczniów. Zjednoczenie ponad podziałami tak dużej grupy zawodowej, ludzi o różnych poglądach, potwierdza, że obecna sytuacja jest wynikiem wieloletnich zaniedbań, lekceważenia opinii i sugestii naszego środowiska na temat funkcjonowania systemu kształcenia i wychowania Nasz protest nie ma charakterupolitycznego!

    Wyrażamy wdzięczność za zrozumienie, wszelkie wsparcie i słowa otuchy, które otrzymujemy od Rodziców i Uczniów. Dziękujemy!

    Poczucie odpowiedzialności , jakie towarzyszy naszej pracy, umożliwiło przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych. To nie działania rządu i ministerstwa, a etos zawodowy nauczycieli sprawia, że mimo trudnej sytuacji mamy również na uwadze nasze obowiązki związane ze zbliżającym się terminem egzaminu maturalnego.

    Chcemy uspokoić Uczniów i Rodziców , zapewnić, że dopełnimy wszystkich wynikających z przepisów prawa czynności, na które pozwoli nam sytuacja strajkowa.

    Wszystkich uczniów zachęcamy do nauki, rzetelnego powtarzania materiału, spokojnego przygotowywania się do egzaminu maturalnego, który  odbędzie się w  dotychczas przewidzianym lub innym wyznaczonym terminie.Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem
Brązowa szkoła 2019 - ranking perspektyw