LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Powrót do strony głównej25-06-2020

Komisja rekrutacyjna-dyżury

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją można przynosić do komisji rekrutacyjnej w dniach:

26.06godz. 10:00-15:00

29.06-10.07godz. 9:00-14:00

Nadal można skorzystać z możliwości złożenia wniosku i kopii świadectw ukończenia szkoły albo do skrzynki wystawionej przy wejściu do szkoły, albo mailowo.


Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem
Srebrna szkoła 2020 - ranking perspektyw