LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Powrót do strony głównej27-08-2020

Komunikat organu prowadzącego szkołę

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Tatrzańskiego!

 W związku ze stanowiskiem Urzędu Miasta Zakopane opublikowanym na stronie urzędu i w mediach o stacjonarnej nauce w szkołach zakopiańskich – od 28 września br., Informujemy, że stanowisko to jest nieuprawnione. W kompetencji Gminy Miasta Zakopane znajdują się jedynie szkoły podstawowe publiczne – prowadzone przez Gminę.

Natomiast szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Tatrzański:

 – Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem,

 – Zespół Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem,

 – Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem

planują rozpocząć  nowy rok szkolny  w systemie stacjonarnym od dnia 1 września 2020 roku.

Na chwilę obecną nie ma żadnych obiektywnych przesłanek upoważniających dyrektorów szkół do zmiany organizacji pracy.

    Jednocześnie informujemy, że w dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie wszystkich dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych funkcjonujących na terenie powiatu tatrzańskiego z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem. Po spotkaniu zostanie przekazana decyzja pozostałych dyrektorów w sprawie organizacji edukacji w zarządzanych przez nich szkołach.

    Z uwagi na dynamiczną sytuacje epidemiczną w naszym regionie o ewentualnych zmianach w organizacji edukacji powiatowych szkół ponadpodstawowych będziemy informować na bieżąco.


Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem
Srebrna szkoła 2020 - ranking perspektyw