LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Powrót do strony głównej02-11-2021

Zajęcia z samoobrony

 
Samoobrona-zajęcia
 

Dnia 26.10.2021 r. w ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa Pani Katarzyna Dudzik zorganizowała zajęcia z samoobrony, które poprowadził Pan st. asp Szymon Dziębowski – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, instruktor systemu Israeli Krav Maga oraz Szkoły Walki Savbor, na co dzień szkolący policjantów tut. Komendy oraz osoby cywilne zainteresowane skuteczną samoobroną uliczną w oparciu o nowoczesne rozwiązania. 

W tracie zajęć uczniowie dowiedzieli się, że skuteczna samoobrona polega na unikaniu zagrożeń, kiedy to jest tylko możliwe – do tego potrzebne są mądre i praktyczne zachowania, na które instruktor zwrócił uwagę podczas lekcji. Dodatkowo jednym z aspektów samoobrony było uniknięcie bezpośredniej konfrontacji poprzez wytłumaczenie i naukę odpowiedniego dystansu do zagrożenia, które może nas spotkać.

Na podsumowanie zajęć omówiono składowe skutecznej samoobrony w sytuacji, kiedy działania prewencyjne są już wyczerpane.


Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem
Srebrna szkoła 2021 - ranking perspektyw