LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Dla maturzystów


WAŻNA INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

Maturzyści proszeni są o przyjście na egzaminy w następującym porządku:

  • sala gimnastyczna i aula – 45 min. przed rozpoczęciem egzaminu (8:15 lub 13:15)
  • sala nr 12 i nr 13 – 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu (8:30 lub 13:30)

Proszę w tabeli poniżej sprawdzić którym wejściem należy wchodzić na egzamin.

Przypominamy o ograniczeniu rzeczy przynoszonych na egzamin oraz o konieczności posiadania maseczki i własnych przyborów do pisania. Ze względu na zbliżające się chłodne dni zalecamy odpowiedni ubiór.

UWAGA !
Proszę zapoznać się nowymi wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego znajdującymi się w Załączniku 29_1905

EM 2020 Zalacznik 29_1905

 

Matura w roku szkolnym 2019/2020

Maturzysto – przeczytaj zanim przyjdziesz na egzamin…

Harmonogram egzaminów maturalnych – przydziały zdających do poszczególnych sal

Uczniów klas maturalnych prosimy o wypełnienie deklaracji wstępnej na stronie https://deklaracja.edu.pl/12170101119
Wygenerowaną deklarację należy wydrukować dwustronnie (na jednej kartce), podpisać we wskazanych miejscach i przynieść do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2019 r. Do 1.10.2019 r. należy również złożyć dokumentację uprawniającą do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

Przypominamy, że do 7 lutego 2020 r. istnieje możliwość naniesienia zmian na złożoną wcześniej deklarację. Jeśli zdający złożył wyłącznie deklarację wstępną, staje się ona deklaracją ostateczną z dniem 8 lutego 2020 r.

Absolwentów planujących poprawiać wyniki matury w sesji wiosennej 2020 prosimy o wypełnienie deklaracji maturalnej na stronie: https://deklaracja.edu.pl/12170101119 (prosimy zwrócić uwagę na wpisywany rok ukończenia szkoły). Wygenerowaną deklarację należy wydrukować dwustronnie (na jednej kartce), podpisać we wskazanych miejscach i przynieść do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2020 r.

Przypominamy,  że wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego można znaleźć na OKE

Archiwalne arkusze maturalne można znaleźć tutaj

Co można wnieść na egzamin?

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). [1]

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

  1. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:
PrzedmiotPrzybory i materiały pomocniczeObowiązkowo            / fakultatywnie Zapewnia*
biologialinijkafakultatywniezdający lub szkoła
kalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowoszkoła
chemialinijkafakultatywniezdający lub szkoła
kalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowoszkoła
fizykalinijkafakultatywniezdający lub szkoła
kalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowoszkoła
geografialinijkaobowiązkowozdający lub szkoła
kalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła
lupafakultatywniezdający lub szkoła
historialupafakultatywniezdający lub szkoła
historia sztukilupafakultatywniezdający lub szkoła
historia muzykiodtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkamiobowiązkowozdający lub szkoła
lupafakultatywniezdający lub szkoła
informatykakalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła
język polskisłownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
język białoruskisłownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
język litewskisłownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
język ukraińskisłownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
język kaszubskisłownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
język łemkowskisłownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik polsko-łemkowski            i łemkowsko-polski – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowoszkoła
język łaciński i kultura antycznasłownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego; atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
matematykalinijkaobowiązkowozdający lub szkoła
cyrkielobowiązkowozdający lub szkoła
kalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła
Wybrane wzory matematyczneobowiązkowoszkoła
wiedza o społeczeństwiekalkulator prosty**fakultatywniezdający lub szkoła
  • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

[1] Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.


Dla finalistów i laureatów olimpiad

„Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎ Szczegółowo wszystkie zasady są opisane tutaj.


Szczegółowa analiza wyników z matury 2017r. naszego liceum: Matura2017


Więcej informacji, arkusze, informatory oraz wyniki znajdują się na stronie CKE


 Do matury pozostało:


Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem
Srebrna szkoła 2020 - ranking perspektyw