LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Dla maturzystów


Matura w roku szkolnym 2021/2022

Uczniów klas maturalnych prosimy o dostarczenie papierowej wersji wstępnej Deklaracji_A w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 r. Strony 1-5 deklaracji powinny być wydrukowane dwustronnie. Do 30.09.2021 r. należy również złożyć dokumentację uprawniającą do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego. Edytowalny formularz deklaracji oraz wszystkie inne ważne informacje można znaleźć na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Przypominamy, że do 7 lutego 2022 r. istnieje możliwość naniesienia zmian na złożoną wcześniej deklarację. Jeśli zdający tego nie zrobi deklaracja wstępna staje się ostateczną z dniem 8 lutego 2022 r.

Absolwentów planujących poprawiać wyniki matury w sesji wiosennej 2022 prosimy o dostarczenie papierowej wersji Deklaracji_A . Deklarację należy wydrukować dwustronnie, podpisać we wskazanych miejscach i przynieść do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2022 r.

Przypominamy,  że wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego można znaleźć na OKE

Archiwalne arkusze maturalne można znaleźć tutaj

Co można wnieść na egzamin?

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. [1]

  1. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:
PrzedmiotPrzybory i materiały pomocniczeObowiązkowo            / fakultatywnie Zapewnia*
biologialinijkafakultatywniezdający lub szkoła
kalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowoszkoła
chemialinijkafakultatywniezdający lub szkoła
kalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowoszkoła
fizykalinijkafakultatywniezdający lub szkoła
kalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowoszkoła
geografialinijkaobowiązkowozdający lub szkoła
kalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła
lupafakultatywniezdający lub szkoła
historialupafakultatywniezdający lub szkoła
historia sztukilupafakultatywniezdający lub szkoła
historia muzykiodtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkamiobowiązkowozdający lub szkoła
lupafakultatywniezdający lub szkoła
informatykakalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła
język polskisłownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
język białoruskisłownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
język litewskisłownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
język ukraińskisłownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
język kaszubskisłownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
język łemkowskisłownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik polsko-łemkowski            i łemkowsko-polski – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowoszkoła
język łaciński i kultura antycznasłownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego; atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
matematykalinijkaobowiązkowozdający lub szkoła
cyrkielobowiązkowozdający lub szkoła
kalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła
Wybrane wzory matematyczneobowiązkowoszkoła
wiedza o społeczeństwiekalkulator prosty**fakultatywniezdający lub szkoła
  • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

[1] Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.


Dla finalistów i laureatów olimpiad

„Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎ Szczegółowo wszystkie zasady są opisane tutaj.


Szczegółowa analiza wyników z matury 2020 r. naszego liceum zostanie zamieszczona w terminie późniejszym: Matura 2020


Więcej informacji, arkusze, informatory oraz wyniki znajdują się na stronie CKE


 Do matury pozostało:


Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem
Srebrna szkoła 2021 - ranking perspektyw