LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Dla maturzystów


Matura w roku szkolnym 2022/2023

Uczniów klas maturalnych prosimy do 30.09.2022 r. o wygenerowanie e-deklaracji dostępnej po zalogowaniu się na stronie www.wyniki.edu.pl. Uczniowie otrzymają od Dyrektora Szkoły loginy i hasła do 27 września 2022 r. Do 30.09.2022 r. należy również złożyć dokumentację uprawniającą do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego. Wszystkie ważne informacje dotyczące organizacji egzaminu można znaleźć na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Przypominamy, że do 7 lutego 2023 r. istnieje możliwość naniesienia zmian na złożoną wcześniej deklarację. Jeśli zdający tego nie zrobi deklaracja wstępna staje się ostateczną z dniem 8 lutego 2023 r.

Informujemy absolwentów planujących poprawiać wyniki matury w sesji wiosennej 2023, że 7 lutego 2023 r. jest ostatecznym terminem składania deklaracji. Szczegóły dotyczące sposobu składania deklaracji znajdują się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023” (str. 33).

 

Przypominamy,  że wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego można znaleźć na stronie OKE

Archiwalne arkusze maturalne można znaleźć tutaj

Co można wnieść na egzamin?

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. [1]

  1. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:
PrzedmiotPrzybory i materiały pomocniczeObowiązkowo            / fakultatywnie Zapewnia*
biologialinijkafakultatywniezdający lub szkoła
kalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowoszkoła
chemialinijkafakultatywniezdający lub szkoła
kalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowoszkoła
fizykalinijkafakultatywniezdający lub szkoła
kalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowoszkoła
geografialinijkaobowiązkowozdający lub szkoła
kalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła
lupafakultatywniezdający lub szkoła
historialupafakultatywniezdający lub szkoła
historia sztukilupafakultatywniezdający lub szkoła
historia muzykiodtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkamiobowiązkowozdający lub szkoła
lupafakultatywniezdający lub szkoła
informatykakalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła
język polskisłownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
język białoruskisłownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
język litewskisłownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
język ukraińskisłownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
język kaszubskisłownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
język łemkowskisłownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik polsko-łemkowski            i łemkowsko-polski – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowoszkoła
język łaciński i kultura antycznasłownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego; atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
matematykalinijkaobowiązkowozdający lub szkoła
cyrkielobowiązkowozdający lub szkoła
kalkulator prosty**obowiązkowozdający lub szkoła
Wybrane wzory matematyczneobowiązkowoszkoła
wiedza o społeczeństwiekalkulator prosty**fakultatywniezdający lub szkoła
  • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

[1] Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.


Dla finalistów i laureatów olimpiad

„Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎ Szczegółowo wszystkie zasady są opisane tutaj.


Szczegółowa analiza wyników z matury 2020 r. naszego liceum zostanie zamieszczona w terminie późniejszym: Matura 2020


Więcej informacji, arkusze, informatory oraz wyniki znajdują się na stronie CKE


 Do matury pozostało:


Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem
Srebrna szkoła 2022 - ranking perspektyw