Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem

Profile klas


Klasa Przedmioty rozszerzone obowiązkowe Przedmioty rozszerzone do wyboru od klasy 2* Przedmioty wybrane do klasy – oceny przeliczane na punkty Klasa przygotowuje do studiów
1A -matematyka
-j. angielski
-fizyka
-informatyka
-geografia
-j. polski
-matematyka
-j. obcy
-fizyka
kierunki techniczne oraz ekonomiczne, matematyka, fizyka, informatyka, elektronika
1B -biologia
-chemia
-matematyka/
j.angielski
-matematyka/
j. angielski
-j. polski
-matematyka
-biologia
-chemia
kierunki medyczne i farmaceutyczne, pokrewne z medycyną, biologia, ochrona środowiska, chemia, biochemia, biotechnologia
1C -j. polski
-historia
-j.angielski
-wiedza o społeczeństwie
-geografia
-j. angielski (kontynuacja)
-j. polski
-j. obcy
-historia
-matematyka
prawo, filologie obce, polonistyka, historia, psychologia, archeologia, socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe
1D -matematyka
-j. angielski
-fizyka
-informatyka
-geografia
-j. polski
-matematyka
-j. obcy
-fizyka
kierunki techniczne oraz ekonomiczne, matematyka, fizyka, informatyka, elektronika
1E** -j. polski
-j. angielski
-j. hiszpański
lub
j. francuski
  -j. polski
-j. obcy
-historia
-matematyka
prawo, filologie obce, polonistyka, historia, psychologia, archeologia, socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe

*Uczeń może wybrać maksymalnie 1 przedmiot.

**Zmiana przedmiotów rozszerzonych obowiązkowych (z dniem 16.04.18r.).

WERSJA DO POBRANIA: *klik*

 


Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem