Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem

Samorząd szkolny


Skład samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2018/19

przewodnicząca – Jolanta Patyrak – 3C (jolapatyrak@interia.pl)

wiceprzewodniczący –Michał Króżel – 2A (michalkrozel1@gmail.com)

sekretarz – Ewelina Bafia – 3C (ewelina.bafia@outlook.com)

skarbnik –  Paweł Łukaszczyk – 1A

 

opiekun samorządu – mgr Maria Koperska


Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem