Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem

Ubezpieczenie


Warunki ubezpieczenia, którymi objęci są uczniowie można znaleźć na stronie:

 www.bezpieczny.pl


Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem