LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Rekrutacja dla absolwentów szkoły podstawowej


Link do rekrutacji elektronicznej znajduje się
w regulaminie poniżej:

Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej 2021/2022.

UCZNIOWIE PRZYJĘCI DO KLASY I:

Listy przyjętych
Dodatkowe dokumenty wymagane przy potwierdzaniu woli podjęcia nauki w szkole (zgodnie z § 3 ust. 2 a Regulaminu):

oświadczenia i RODO

Dla uczniów, którzy nie mieli języka niemieckiego w szkole podstawowej:

Język niemiecki-zakres materiału do nadrobienia przed wrześniem

Terminarz kandydata do Liceum Ogólnokształcącego  im. Oswalda Balzera
na rok szkolny 2021/2022

17 maja – 21 czerwca złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w systemie rekrutacji elektronicznej oraz dostarczenie podpisanego wniosku do szkoły pierwszego wyboru
25 czerwca – 14 lipca dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  
22 lipca  podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
23 – 30 lipcapotwierdzenie woli przyjęcia do szkoły (dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu, jeśli wcześniej złożone były kopie lub skany)
02 sierpnia ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJsala nr 19
(boczne wejście pierwszym skrzydłem budynku)

DATA GODZINY
25.06 10:00 – 14:00
28.06 – 29.06 9:00 – 13:00
30.06 – 08.07 9:00 – 11:00
09.07 – 13.07 9:00 – 13:00
14.07 9:00 – 15:00
23.07, 26.07 9:00 – 12:00
27.07 – 28.07 9:00 – 11.00
29.07  9:00 – 12:00
30.07 11:00 – 15:00

Liceum jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej.

Każdy kandydat  powinien – indywidualnie lub za pośrednictwem macierzystej szkoły podstawowej – zalogować się na stronie rekrutacji elektronicznej  https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat i wpisać swoje dane łącznie z wyborem szkół i klas.

Uczniowie, których do systemu rekrutacji wprowadziła szkoła podstawowa, logują się za pomocą hasła otrzymanego ze szkoły. Kandydaci, których szkoła nie wprowadziła do systemu rekrutacji, sami zakładają sobie konto, klikając  przycisk „zgłoś kandydaturę”.

W systemie rekrutacji każdy kandydat może wybrać trzy szkoły, a w każdej z nich dowolną liczbę oddziałów. Ważna jest kolejność wyboru szkoły i  klasy, według tych preferencji system dokonuje przydziału do konkretnego oddziału.

Wniosek papierowy należy złożyć tylko do szkoły pierwszego wyboru.

Jeżeli Liceum Ogólnokształcące im. O. Balzera jest szkołą pierwszego wyboru, to w związku z sytuacją epidemiczną w celu złożenia wniosku podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych można skorzystać z jednej z trzech opcji:

  • przynieść wniosek oraz świadectwo do komisji rekrutacyjnej
  • wysłać drogą elektroniczną skan/zdjęcie wniosku i świadectwa ukończenia szkoły na adres mailowy: rekrutacja@balzer.pl
  • wrzucić wniosek oraz kopię świadectwa ukończenia szkoły do skrzynki wystawionej w szkole w dniach 17.05 – 25.06 w godzinach 9.00 – 13.00; skrzynka będzie się znajdowała za wewnętrznymi drzwiami wejściowymi do szkoły. W  budynku zachowane zostaną zaostrzone rygory sanitarne:  ograniczony kontakt z pracownikami, dwumetrowy  dystans między obecnymi, udostępniony będzie płyn do dezynfekcji rąk.

Klauzula Informacyjna


Profile klas:

KlasaPrzedmioty rozszerzone obowiązkowePrzedmioty uzupełniająceDrugi język obcyPrzedmioty wybrane do klasy – oceny przeliczane na punktyKlasa przygotowuje do studiów
1A-matematyka
-j. angielski
fizyka stosowana (2 godz. w cyklu kształcenia)j. niemiecki-j. polski
-matematyka
-j. obcy
-fizyka
kierunki techniczne oraz ekonomiczne, matematyka, fizyka, informatyka, elektronika
1B-biologia
-chemia
matematyka stosowana (3 godz. w cyklu kształcenia)
j. niemiecki
-j. polski
-matematyka
-biologia
-chemia
kierunki medyczne i farmaceutyczne, pokrewne z medycyną, biologia, ochrona środowiska, chemia, biochemia, biotechnologia
1C-j. polski
-historia
-j. angielski

j. niemiecki
-j. polski
-matematyka
-j. obcy
-historia
prawo, filologie obce, polonistyka, historia, psychologia, archeologia, socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe
1D-j. polski
-j. angielski
j. hiszpański
poszerzony lub
j. niemiecki
poszerzony
(8 godz. w cyklu kształcenia)
j. hiszpański
lub
j. niemiecki
-j. polski
-matematyka
-dwa j. obce


prawo, filologie obce, polonistyka, historia, psychologia, archeologia, socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe

Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem
Srebrna szkoła 2021 - ranking perspektyw