LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Rekrutacja dla absolwentów szkoły podstawowej:


Link do rekrutacji elektronicznej znajduje się
w regulaminie poniżej:

Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej.


Klauzula Informacyjna


Profile klas:

KlasaPrzedmioty rozszerzone obowiązkowePrzedmioty uzupełniająceDrugi język obcyPrzedmioty wybrane do klasy – oceny przeliczane na punktyKlasa przygotowuje do studiów
1A-matematyka
-j. angielski
fizyka stosowana (2 godz. w cyklu kształcenia)j. niemiecki-j. polski
-matematyka
-j. obcy
-fizyka
kierunki techniczne oraz ekonomiczne, matematyka, fizyka, informatyka, elektronika
1B-biologia
-chemia
matematyka stosowana (3 godz. w cyklu kształcenia)
j. niemiecki
-j. polski
-matematyka
-biologia
-chemia
kierunki medyczne i farmaceutyczne, pokrewne z medycyną, biologia, ochrona środowiska, chemia, biochemia, biotechnologia
1C-j. polski
-historia
-j. angielski

j. niemiecki
-j. polski
-matematyka
-j. obcy
-historia
prawo, filologie obce, polonistyka, historia, psychologia, archeologia, socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe
1D-j. polski
-j. angielski
j. hiszpański
poszerzony lub
j. niemiecki
poszerzony
(8 godz. w cyklu kształcenia)
j. hiszpański
lub
j. niemiecki
-j. polski
-matematyka
-dwa j. obce


prawo, filologie obce, polonistyka, historia, psychologia, archeologia, socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe

Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem
Srebrna szkoła 2020 - ranking perspektyw