LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Dla językowców


UWAGA!
Terminy związane z konkursem filmowym zostały przesunięte do czasu powrotu do szkoły.

KONKURS FILMOWY

Ogłaszamy konkurs powiatowy na filmową prezentację szkoły w języku obcym. Zadaniem uczestników jest nagranie filmu o długości od 3 do 5 minut, którego tematem będzie promocja naszej szkoły w jednym z nauczanych tutaj języków: angielskim, niemieckim lub hiszpańskim lub też w wybranych dwóch językach. Nagranie musi być ciekawe, spójne, pozbawione treści wulgarnych czy obscenicznych, dopracowane pod względem językowym i informatycznym. Uczniowie pracują w grupach 3-osobowych. 3 zwycięskie filmy przechodzą do etapu międzyszkolnego. Laureaci konkursu i uczniowie wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem, a wszyscy uczestnicy otrzymają oceny z przedmiotu. Filmy na pendrive’ach proszę dostarczać nauczycielom danego języka do 15 listopada 2020.

Proszę zapoznać się z regulaminem konkursu:

Regulamin konkursu

Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem
Srebrna szkoła 2023 - ranking Perspektyw