LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Oferta dla kandydatów


Zapraszamy do przeczytania wywiadu jakiego udzielił Pan Dyrektor Marek Donatowicz oraz do obejrzenia krótkiego filmu.

Przeczytaj tekst wywiadu…

 

Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera powstało w 1912 roku, ma więc już ponad 100-letnią tradycję. To placówka edukacyjna typu ogólnokształcącego, co oznacza, że podstawowym celem nauki jest przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów wyższych. Uczeń, zdobywając wiedzę i umiejętności, przygotowuje się do egzaminu zewnętrznego, ale też rozwija swoje zainteresowania, uczy się prawidłowych relacji z drugim człowiekiem, poznaje zasady współdziałania w grupie rówieśniczej.

Oprócz wysokiej jakości nauczania i stwarzania warunków do rozwoju talentów zapewniamy dobrą, przyjazną atmosferę pracy sprzyjającą indywidualnemu, wszechstronnemu rozwojowi młodych ludzi.
Liceum współpracuje z krakowskimi uczelniami wyższymi – Akademią Górniczo – Hutniczą (chemia, fizyka) i Uniwersytetem Jagiellońskim ( matematyka).

Baza Szkoły to 21 sal lekcyjnych dobrze wyposażonych w odpowiednie pomoce naukowe, nowoczesna pracownia komputerowa, centrum multimedialne ze stałym dostępem do Internetu, biblioteka z bogatym księgozbiorem i 4 stanowiskami komputerowymi, wielofunkcyjne boisko sportowe, siłownia, duża i mała sala gimnastyczna, gabinet medyczny, stołówka.

W liceum pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, większość nauczycieli ma uprawnienia egzaminatora egzaminu maturalnego. W razie potrzeby pomocą służy pedagog szkolny.
Szkoła jest mocno zakorzeniona w środowisku lokalnym, kreując ważne dla niego wydarzenia bądź czynnie w nich uczestnicząc.

Zapraszamy również do zapoznania się z pokazem slajdów prezentującym naszą szkołę: 

Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem
Srebrna szkoła 2023 - ranking Perspektyw