LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego


Słowo wstępu

Zakopane

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak cenną i niezbędną umiejętnością w dzisiejszych czasach jest operowanie co najmniej jednym językiem obcym. Jeszcze lepiej jest znać drugi język z kategorii rzadkich tj. takich, którymi w Polsce posługuje się bardzo niewielu ludzi, np. norweski, chiński czy też szwedzki. Znajomość takich języków otwiera ogromne możliwości zdobycia zatrudnienia na wymagającym rynku pracy.

Umiejętność posługiwania się językami obcymi jest szczególnie ważna w regionach turystycznych, takich jak Podhale, gdzie większość mieszkańców utrzymuje się z wynajmu kwater, usług gastronomicznych, hotelarskich czy turystycznych.

Prawdopodobnie wielu z Was znalazło się w swoim życiu w sytuacji, kiedy nieznajomość języka obcego doprowadziła do Waszego zakłopotania, a nawet problemów. I wtedy żałowaliście, że nie poświęciliście czasu w szkole na naukę języków obcych.

Znaczna grupa młodych ludzi dla których znajomość języka obcego, a w szczególność języka angielskiego jest czymś w rodzaju hobby, a nawet wyzwania. Po latach ciężkiej i  mozolnej pracy imponują swoją szeroką wiedzą zarówno językową jak i kulturową o krajach anglojęzycznych.

Skąd pomysł zorganizowania konkursu.

W październiku 2013 roku odbyło się spotkanie liderów zespołów nauczycieli języków obcych. Celem spotkania było podjęcie działań w kierunku spójności kształcenia w zakresie języków obcych od szkoły podstawowej do szkoły ponadgimnazjalnej, oraz podjęcie działań popularyzujących znajomość języków obcych na Podhalu, np. przez organizację konkursów językowych o zasięgu powiatowym.


Krótka historia konkursu.

Idea Konkursu powstała w roku 2013 z inicjatywy ówczesnego Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury Powiatu Tatrzańskiego Pana Janusza Świerka. Koordynatorem Konkursu został wybrany Pan Franciszek Łojas, nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem. W skład Zespołu organizującego pierwszą edycję konkursu weszli nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tatrzańskiego – p. Magdalena Gmurczyk – ZSB, p. Jolanta Podsiadłowska i p. Adam Saguła – ZSHT oraz p. Małgorzata Gładoch i p. Franciszek Łojas – ZSO. Jako, że celem konkursu było propagowanie wiedzy językowej wśród młodzieży uczącej się we wszystkich szkołach ponadimnazjalnych powiatu tatrzańskiego, do współpracy zaproszono także nauczycieli ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego, p. Marię Wojtowicz oraz Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, p. Adelinę Krzeptowską.


Regulamin konkursu (skrót)

Cele Konkursu:

 1. Zachęcanie uczniów do nauki i doskonalenia znajomości języka angielskiego.
 2. Rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i stosowania języka angielskiego w praktyce.
 3. Promocja wiedzy o krajach anglojęzycznych.

REGULAMIN

 1. Powiat Tatrzański we współpracy z nauczycielami języka angielskiego szkół ponadgimnazjalnych organizuje ….. edycję Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego w roku szkolnym ………
 2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej, mającej siedzibę na terenie Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Konkurs składa się z trzech etapów.
 4. Terminy i miejsca przeprowadzenia konkursu:

 

Etap I:

Miejsce: Siedziby poszczególnych szkół biorących udział w konkursie.

Data: ……………………..

Godzina: 9:00.

Czas trwania: 75 minut.

Forma: Test pisemny.

Typy zadań i punktacja:

 

                           I ETAP  
zadania leksykalne słowotwórstwo 10 pkt
uzupełnianie luk (wybór słownictwa z listy) 15 pkt
uzupełnianie luk właściwym słowem  (cloze) 10 pkt
test wielokrotnego wyboru 15 pkt
zadania gramatyczne tłumaczenie fragmentów zdań 10 pkt
transformacje 10 pkt
uzupełnianie luk odpowiednią formą czasownika 10 pkt
test wielokrotnego wyboru 20 pkt
  SUMA PUNKTÓW: 100

 

Etap II:

Miejsce: …………………………………..

Data: ……………………………

Godzina: 9:00.

Czas trwania: 75 minut.

Forma: Test pisemny.

 

Typy zadań i punktacja:

 

                           II ETAP  
praca z tekstem test wyboru (odpowiedzi na pytania: a,b,c,d) 9 pkt
test wyboru (prawda/fałsz) 9 pkt
use of English wypełnianie luk w zdaniach (słownictwo -wielokrotny wybór) 9 pkt
cloze test (luki w tekście) 9 pkt
elementy wiedzy

o krajach anglojęzycznych

wiedza o kulturze, geografii, historii, polityki, itp. 14 pkt
  SUMA PUNKTÓW: 50

 

Etap III:

Miejsce: ……………………………………..

Data: ………………………………..

Godzina: 11:00.

Czas trwania: około 5 minut/osoba.

Forma: wypowiedź ustna.

Typ zadania i punktacja: prezentacja tematu oraz odpowiedź na trzy pytania. (Wszyscy uczestnicy finału wypowiedzą się na ten sam temat).

Skład komisji: 5 wybranych nauczycieli szkół biorących udział w Konkursie – po jednej osobie z każdej szkoły; każdy z członków komisji ma do przyznania maksymalnie 10 punktów. Punkty przyznawane będą według zapisu w tabeli „Kryteria oceny wypowiedzi ustnej” (w załączeniu).

 

III ETAP  
treść wypowiedzi 0-10 pkt
zakres struktur leksykalno-gramatycznych 0-10 pkt
poprawność struktur leksykalno-gramatycznych 0-10 pkt
płynność wypowiedzi i wymowa 0-10 pkt
odpowiedzi na pytania 0-10 pkt
SUMA PUNKTÓW: 50

 

 1. Suma nagród wynosi 2.000 (dwa tysiące złotych) i jest wyasygnowana przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem.
 2. Wysokość nagród:
  1. miejsce: 600,00 złotych
  2. miejsce: 500,00 złotych
  3. miejsce: 400,00 złotych
  4. miejsce: 300,00 złotych
  5. miejsce: 200,00 złotych
 3. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe do w/w kwot.

Dotychczasowe Konkursy

I KONKURS (2013/14)

I Konkurs odbył się w 2014 roku w siedzibach szkół, których uczniowie wzięli udział w konkursie. Do tego etapu przystąpiło w sumie 108 uczniów z następujących szkół: Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Zwycięzcą pierwszej edycji konkursu została Ewa Utracka (ZSO), a kolejne miejsca zdobyli: Piotr Wysłouch (ZSO), Jan Władyka (SLO), Magdalena Drewnowska (ZSO) oraz Magdalena Bobak (ZSO).

Pozostali uczniowie zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez wydawnictwa Pearson, Egis i Macmillan.

Wręczenie nagród dla laureatów konkursu odbyło się podczas posiedzenia Rady Powiatu. Nagrody główne ufundowało Starostwo Powiatowe w Zakopanem.

Gospodarzem konkursu był Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem.

II KONKURS (2014/15)
Za organizację drugiej edycji odpowiedzialne były p. Agnieszka Roj – Świerczek i p. Izabela Majerczyk – Krzemińska z ZSO wraz z nauczycielami ze szkół powiatowych biorących udział w konkursie. Do współpracy zaproszono także nauczycieli ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego, p. Maria Wojtowicz oraz Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, p. Adelina Krzeptowska.

Zwycięzcą drugiej edycji został Maciej Guziak (Zespół Szkół Ogólnokształcących), następne miejsca zdobyli Piotr Wysłouch (Zespół Szkół Ogólnokształcących) oraz Magdalena Bobak (Zespół Szkół Ogólnokształcących).

Gospodarzem konkursu był Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem.

III KONKURS (2015/16)

W gościnnych murach Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych odbył się III konkurs, którego gospodarzami byli Pani Jolanta Podsiadłowska i Pan Adam Saguła. Pozostałą część komisji tworzyli Adelina Krzeptowska (SLO), Magdalena Gmurczyk (ZSB), Maria Wojtowicz (ZSMS), Małgorzata Gładoch (ZSO) oraz Franciszek Łojas (ZSO).

Do III Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego zgłosiło się 171 uczestników. Byli to uczniowie SLO, ZSB, ZSHT, ZSMS oraz ZSO.

Zwycięzcami konkursu zostali (w kolejności zajętych miejsc): Dagmara Pryczek (Zespół Szkół Ogólnokształcących), Maciej Guziak (Zespół Szkół Ogólnokształcących), Jakub Skupień (Zespół Szkół Ogólnokształcących), Piotr Wysłouch (Zespół Szkół Ogólnokształcących), Oskar Kalata (Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych), Helena Lassak (Zespół Szkół Ogólnokształcących) oraz Magdalena Bobak (Zespół Szkół Ogólnokształcących).

Gospodarzem konkursu był Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem. Uczestnicy zostali poczęstowani przepysznym ciastem przygotowanym przez uczniów technikum gastronomicznego.

Uczestnikom, którzy nie zakwalifikowali się do ostatniego etapu wręczono drobne upominki ufundowane przez wydawnictwa Oxford, Pearson, Egis i Mcmillan.

Wręczenie nagród głównych ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem dla laureatów konkursu odbyło się podczas posiedzenia Rady Powiatu.

IV KONKURS (2016/17)

Do IV edycji konkursu zgłosiła się rekordowa liczba uczniów ponieważ wzięło w nim udział 181 osób z sześciu szkół (Społeczne Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Prywatnych Janiny Gościej).

Konkurs odbył się w bardzo miłej atmosferze w Zespole Szkół Budowlanych w Zakopanem.

Finaliści IV Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego (w kolejności zajętych miejsc w konkursie):

Damara Pryczek (Zespół Szkół Ogólnokształcących), Jagoda Stawiarska (Regionalne Liceum Ogólnokształcące), Michał Łukaszczyk (Zespół Szkół Ogólnokształcących), Dominik Rafacz (Zespół Szkół Ogólnokształcących), Jarosław Myjak (Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych), Maria Długopolska (Społeczne Liceum Ogólnokształcące) oraz Oskar Kalata (Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznech).

Wręczenia nagród w siedzibie Starostwa Powiatowego dokonał Starosta Pan Piotr Bąk.

Pozostali uczestnicy, którzy nie zakwalifikowali się do ostatniego etapu otrzymali upominki ufundowane przez wydawnictwa Oxford, Pearson, Egis i Mcmillan.


Podziękowania

            W imieniu młodzieży chcemy wyrazić podziękowania Panom Staroście Piotrowi Bąkowi oraz Wice-staroście Jerzemu Zacharko za wspieranie idei konkursu oraz ufundowanie cennych nagród. Serdeczne podziękowania dla Pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Annie Król-Józaga za miłą współpracę i pomoc w organizowaniu konkursu. Ponadto, dziękujemy Dyrektorom szkół biorących udział w konkursie za możliwość przeprowadzenia jego pierwszego etapu w ich szkołach jak też umożliwienie nauczycielom i uczniom z ich szkól wzięcia udziału w etapach II i III konkursu. Szczególne podziękowania p. Markowi Donatowiczowi, p. Zdzisławowi Króżlowi oraz p. Markowi Stopce za wparcie wykazane przy organizacji konkursu (etapy II i III) w szkołach przez Nich kierowanych. Jednak najgorętsze podziękowania dla wszystkich nauczycieli języka angielskiego, którzy poświęcili swój czas na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu. Bez ich zaangażowania organizacja konkursu na tak wysokim poziomie byłaby niemożliwa.

Także podziękowania dla wydawnictw sponsorujących: Oxford, Express Publishing, Macmillan oraz Pearson, którzy corocznie fundują nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu.

 

Komitet organizacyjny                       

 

mgr Tomasz Gabrielski           

mgr Małgorzata Gładoch

mgr Magdalena Gmurczyk

mgr Franciszek Łojas

mgr Jolanta Podsiadłowska

mgr Adam Saguła

 

Opracował: Franciszek J. Łojas


Galeria

 

 

Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem
Srebrna szkoła 2023 - ranking Perspektyw