LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Ubezpieczenie


Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący

ubezpieczenia NNW 

Szanowni Rodzice,

Niniejszym informujemy, iż Rada Rodziców przy Liceum nie może decydować o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia NNW.

Nie znaczy to jednak, że kwestie bezpieczeństwa uczniów są nam obojętne.

W załączeniu przekazujemy list Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży.

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/10/list-men-w-sprawie-ubezpieczen-od-nnw.pdf

Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem
Srebrna szkoła 2023 - ranking Perspektyw