Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem

Dla maturzystów


Matura w roku szkolnym 2018/2019

Uczniów klas maturalnych prosimy o wypełnienie deklaracji na stronie https://deklaracja.edu.pl/12170101119
Wygenerowaną deklarację należy wydrukować dwustronnie (na jednej kartce), podpisać we wskazanych miejscach i przynieść do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2018 r. Do 1.10.2018 r. należy również złożyć dokumentację uprawniającą do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

Absolwentów planujących poprawiać wyniki matury w sesji wiosennej 2019 prosimy o wypełnienie deklaracji maturalnej na stronie: https://deklaracja.edu.pl/12170101119 (prosimy zwrócić uwagę na wpisywany rok ukończenia szkoły). Wygenerowaną deklarację należy wydrukować dwustronnie (na jednej kartce), podpisać we wskazanych miejscach i przynieść do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2019 r.

Przypominamy,  że wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego można znaleźć na OKE

Archiwalne arkusze maturalne można znaleźć tutaj

Co można wnieść na egzamin?

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). [1]

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

  1. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:
Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo

/ fakultatywnie

Zapewnia*
biologia linijka fakultatywnie zdający lub szkoła
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający lub szkoła
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowo szkoła
chemia linijka fakultatywnie zdający lub szkoła
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający lub szkoła
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowo szkoła
fizyka linijka fakultatywnie zdający lub szkoła
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający lub szkoła
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowo szkoła
geografia linijka obowiązkowo zdający lub szkoła
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający lub szkoła
lupa fakultatywnie zdający lub szkoła
historia lupa fakultatywnie zdający lub szkoła
historia sztuki lupa fakultatywnie zdający lub szkoła
historia muzyki odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami obowiązkowo zdający lub szkoła
lupa fakultatywnie zdający lub szkoła
informatyka kalkulator prosty** obowiązkowo zdający lub szkoła
język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
język białoruski słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
język litewski słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
język ukraiński słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
język kaszubski słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
język łemkowski słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik polsko-łemkowski

i łemkowsko-polski – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo szkoła
język łaciński i kultura antyczna słownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego; atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
matematyka linijka obowiązkowo zdający lub szkoła
cyrkiel obowiązkowo zdający lub szkoła
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający lub szkoła
Wybrane wzory matematyczne obowiązkowo szkoła
wiedza o społeczeństwie kalkulator prosty** fakultatywnie zdający lub szkoła
  • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

[1] Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.


Dla finalistów i laureatów olimpiad

„Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎ Szczegółowo wszystkie zasady są opisane tutaj.


Szczegółowa analiza wyników z matury 2017r. naszego liceum: Matura2017


Więcej informacji, arkusze, informatory oraz wyniki znajdują się na stronie CKE


 Do matury pozostało:


 


Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem