LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Powrót do strony głównej13-12-2022

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla naszej uczennicy!

W dniu 6 grudnia 2022 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu Lidia Leja, uczennica naszej Szkoły, otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Pani Haliny Cimer.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń, który dostał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.


Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem
Srebrna szkoła 2023 - ranking Perspektyw