LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Wsparcie finansowe dla szkoły


Szanowni Rodzice! Dziękując za dotychczasową pomoc zwracamy się z prośbą o dalsze wspieranie działalności szkoły. Zapewniamy, że wszystkie pieniądze pochodzące z 1 % podatku przekazanego na rzecz naszej szkolnej społeczności przeznaczone są na zakup pomocy naukowych i rozbudowę bazy dydaktycznej, służą więc uczniom – poprawiają warunki, jakość i efektywność pracy, którą podejmujemy, realizując statutowe zadania szkoły. 

Dyrektor Szkoły
Marek Donatowicz

Rozlicz roczny PIT i przekaż 1% podatku na rzecz
Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem!

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz:
KRS: 0000270261
oraz poniższy cel szczegółowy:
LO Balzer Zakopane 6574

 

Darmowy program pozwalający na wypełnienie zeznania podatkowego:

Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem
Srebrna szkoła 2023 - ranking Perspektyw