LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Szkolne koło Caritas


 

 

Wspólnota Szkolne Koło Caritas –SERCE MIARĄ CZŁOWIEKA działa w naszej szkole wiele lat. Zawdzięczamy to niestrudzonej ofiarności Pana mgr Piotra Zięby. Po kilkuletniej przerwie nastąpiło wznowienie aktywności charytatywnej młodych ludzi przy współudziale s. Grażyny Powierża  oraz  bardzo zaangażowanej słynnej klasy III gimnazjum pod opieką Pana. mgr Włodzimierza Cachro.  

Nowy rok szkolny zaowocował dużym zainteresowaniem młodzieży działalnością dobroczynną. Trzeba było założyć dodatkowe Koło Wolontariatu, by każdemu dać okazję do czynienia dobra. Dziękujemy młodym ludziom za wielkie serce!

 

Opis i harmonogram planowanych działań podejmowanych w ramach projektu /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia , podziałem zadań w zespole/.


Poniżej prezentujemy nasze zrealizowane akcje w roku szkolnym 2018/2019

I. Kongres Wychowanie do Wartości.

21 września 2018 r. jako przedstawicielki Szkolnego Koła Caritas udałyśmy się do Krakowa, aby uczestniczyć w Kongresie Wychowanie do Wartości :
„Wychowanie, ale jakie?”.


Organizator wydarzenia to Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II na Białych Morzach.
Kongres podjął temat wychowania młodego pokolenia, pilnej potrzeby posiadania autorytetów oraz współpracy rodziców i szkoły, a także jej znaczeniu w wychowaniu i rozwoju dziecka.
Rozmowy dotyczyły współczesnych autorytetów i mistrzów- jakie powinni mieć cechy i jakie prezentować wartości. Rozmówcy przybliżyli także odpowiedzi na pytania „Czego szuka dzisiejsza młodzież?” oraz „Jaką rolę w wychowaniu pełni szkoła i co to znaczy w dzisiejszych czasach wychowywać?”.
Wydarzenie to wpisuje się w 40. rocznicę wybrania kardynała Karola Wojtyły na papieża- człowieka wielkich wartości , który niejednokrotnie mówił i pisał, jak ważne jest wychowanie, rola rodziców i odpowiednie kształcenie młodego pokolenia.

Marysia K.

 

II. 2 października 2018 r.

Członkowie Koła Caritas zorganizowali akcję happeningową na terenie szkoły pt.
W czym powinno pomagać Szkolne Koło Caritas?
W trakcie akcji przybliżyliśmy naszym koleżankom i kolegom co robimy w ramach Caritasu i zebraliśmy od nich propozycje w co jeszcze możemy się zaangażować.
Akcję przeprowadziliśmy
na najczęściej uczęszczanym przez uczniów miejscu i najdłuższych przerwach.
Otrzymaliśmy wiele sugestii, np. organizowanie pomocy finansowej na rzecz Nepalu i krajów afrykańskich ; wspieranie rozwoju i edukacji dzieci z uboższych rodzin, pomoc ludziom z nałogami, odwiedzanie osób chorych i starszych, organizowanie zbiórek żywności i produktów pierwszej potrzeby dla osób bezdomnych., czy zwyczajnie dawanie uśmiechu.
Akcji towarzyszyło dużo pozytywnej energii, słodki poczęstunek dla nauczycieli i uczniów przygotowany przez członków Koła.

 

III. „ Papież zza żelaznej kurtyny” – międzynarodowa konferencja naukowa (Kraków, 09.10.2018r).

Dnia 09.10.2018r. członkowie Szkolnego Koła Caritas i młodzież naszej szkoły w tym brała udział w międzynarodowej konferencji naukowej, która była poświęcona Papieżowi Janowi Pawłowi II w jego 40. rocznicę wyboru na głowę kościoła katolickiego w auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Wydarzenie zostało zrealizowane dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej oraz węgierskiego Komitetu Pamięci Narodowej.
Głównym tematem wykładów był wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na państwa i Kościoły bloku sowieckiego. W spotkanie było prowadzone między innymi przez zagranicznych naukowców z Polski, Węgier, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, ale też Stanów Zjednoczonych.
Wykłady były dzielone na sesje, w których każdy z historyków miał możliwość ujawnienia prawdy o wybranym państwie w okresie panowania władz komunistycznych. Rozdarcie pomiędzy państwami Europy i świadomość jaka panowała w tym okresie, dawała wiele do życzenia. Aczkolwiek kardynał Karol Wojtyła w dniu wybrania na Papieża, ożywił w Katolikach nadzieję na lepszy byt. Pierwszym z wykładowców był Arunas Streiks z Uniwersytetu Wileńskiego.
Jako pierwszy wywarł na słuchaczach niesamowity podziw, ze względu na realia jakie pozwolił nam zobaczyć, czyli jak duchowni, katolicy byli kontrolowani przez organy władz sowieckich. Fale aresztowań, likwidacja kościołów, represje, a także mordowanie księży. Te wszystkie działania były opisywane również w wypowiedziach np. Stanislava Balika z Uniwersytetu Masaryka w Brnie, który mówił o sytuacji w Czechosłowacji, czy też dr. Kostadin Kostandin z Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii oraz w państwach takich jak: Rumunia, NRD.
Chrześcijanie widzieli w Janie Pawle II autorytet, który był niepodważalny i dawał ludziom siłę do działania, walczenia o swoje i nie poddawania się w walce, przeciwko organom władzy. Nie można również nie wspomnieć o brutalnych, ale jednak faktycznych, masowych wywozach do obozów pracy duchownych, czy sióstr zakonnych.
14 października 2018 r.

 

IV. Dzieło Nowego Tysiąclecia

W niedzielę dziewczęta z naszego Szkolnego Koła Caritas uczestniczyły w zbiórce na rzecz fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, w trakcie której zbierały ofiary na stypendia dla zdolnej młodzieży. Akcja została przeprowadzona w Par. Najświętszej Rodziny w Zakopanem.
Po każdej Mszy Św.( jest ich co niedziela 8) kwestowały kolejne grupy członków:
8.00 – Paulina i Anita,
11.00 – Agnieszka i Emilia,
12.30 – Pola i Marysia,
15.00 – Magda i Justyna
17.00 – Kasia i Dorota

Kwesta z ubiegłej niedzieli na stypendia dla uzdolnionej młodzieży w ramach obchodów Dnia Papieskiego wyniosła 8203zł.
Wszystkim ofiarodawcom jak i wolontariuszom serdeczne podziękowanie „Bóg zapłać” złożył ks. mgr Bogusław Filipiak – proboszcz Parafii.


Członkowie Szkolnego Koła Caritas ćwiczą wytrwałość zbierając wspólnie z koleżankami i kolegami plastikowe nakrętki. Po uzgodnieniu z odbiorcą należy uzbierać je aż tonę, czyli ok 100 worków. Czy to jest dużo ? Oczywiście że tak bo nakrętki są lekkie.
Jednak stwierdziliśmy że do pomocy wezwiemy posiłki, zapraszając sąsiednie szkoły. Czy się udało powiadomimy was w kwietniu.

 

VI. Zbiórka na rzecz niepełnosprawnych dzieci z Krakowa 20/21 października 2018 r.
Solidnie przygotowana i zbiórka okazała się zupełnie niewypałem. Członkowie Szkolnego Koła Caritas przez dwa dni zebrała niecałe 70 zł. Było nam przykro, że ludzie z obojętnością przechodzili obok nas. Mimo pięknej październikowej pogody nie udało się nam zebrać poważniejszej sumy.
Być może zbyt dużo zbiórek jest prowadzonych na Krupówkach w Zakopanem. Mimo niepowodzenia postanowiliśmy powtórzyć akcję w ferie zimowe. Dziękujemy fundacji Spełniamy marzenia za wpieranie naszych akcji.

 

VII. Spotkanie z Misjonarzem z Kamerunu.
W ramach Tygodnia Misyjnego członkowie Szkolnego Koła zaprosiło znajomego misjonarza – brata Łukasza Latawca ze Zgromadzenia Księży Marianów, pracującego obecnie w Rwandzie. Młodzież miała możliwość zapoznania się z codziennym życiem swoich rwandyjskich rówieśników. Wiele emocji wzbudziły pytania, które dotyczyły problemu głodu i edukacji w Afryce. Bardzo byliśmy dumni z pracy polskich misjonarzy wśród tych najbardziej potrzebujących.
W ramach spotkania nawiązała się współpraca, która zaowocowała realizacją projektu zbiórki pomocy szkolnych i uszyciem spódniczek dla dziewczynek z przedszkola za zarobione przez siebie pieniądze.

 

 

 

VIII. Znicz dla bohatera – zbiórka zniczy dla bohaterskich zakopiańczyków.
11 listopada 2018 r.
W ramach przygotowania do uroczystego Świętowania 100 –lecia Niepodległości naszej Ojczyzny Szkolne Koło Caritas rozpoczęło w październiku zbiórkę zniczy dla naszych polskich bohaterów walczących o wolność Ojczyzny. Przygotowaliśmy do celu specjalne kartony zatytułowane celem akcji i ustawiliśmy je w widocznych miejscach naszej Szkoły. Do końca miesiąca zebraliśmy nie 100, ale 110 zniczy, które zapaliliśmy 11 listopada na grobach zasłużonych dla naszego kraju i Zakopanego osób. Biało czerwone znicze stały się wymownym znakiem naszej pamięci.


Zadumę nad losami naszych bohaterów ubogaciliśmy modlitwą za zmarłych dziękując w ten sposób Bogu za ich świadectwo życia.

 

 

 

 

 


IX. Wśród nas są też potrzebujący.

Na prośbę P. Dyrektora LO im O. Balzera w Zakopanem mgr Marka Donatowicza zorganizowaliśmy Festiwal ciast pt.
Babeczka dla Babeczki.

Członkowie Koła wraz zaprzyjaźnionymi wolontariuszami sprzedawali za dobrowolną ofiarę przygotowane porcje ciast i częstowali wszystkich napojami takimi jak: woda niegazowana, sok pomarańczowy i grejpfrutowy.
W radosnej atmosferze udało się nam zebrać 368 zł.
Dziękujemy społeczności szkolnej i Gronu Pedagogicznemu wraz z Pracownikami Szkoły.


X. Światowy Dzień Ubogich
Nasze Szkolne Koło Caritas jak co roku włączyło się w przygotowanie uroczystego Dnia Ubogich, które w tym roku odbyło się w Kuchni Brata Alberta w dniu 26 listopada 2018 r. W niedzielę 25 listopada młodzież kwestowała pod kościołem po Mszach Św. Łączna suma zebranych funduszy to 5242 zł, które przekazaliśmy do dyspozycji Ks. Proboszcza i asystenta Koła Bogusława Filipiaka. W zbiórce udział wzięli: Marysia, Kamila, Pola, Kasia, Joanna, Paulina, Anita, Magdalena, Joanna.
W poniedziałek, tj. 27 listopada po uzgodnieniu z Dyrektorem LO P. Markiem Donatowiczem, w Kuchni Brata Alberta pomagali: Maria, Joanna, Sebastian oraz Wiktoria. Do grupy Caritasu dołączyła Maria oraz Jan z II LO.
Młodzi ludzie podawali do stołu, wydawali okolicznościowe paczki oraz zmywali naczynia. Wszyscy otrzymali piękne podziękowanie w postaci uśmiechu podopiecznych Kuchni Brata Alberta i S. Dyrektorki.

 

XI. Dla kraju tego… – wieczór pieśni patriotycznej.
Projekt wspólnego świętowania 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęliśmy od przygotowania własnoręcznie wykonanych zaproszeń , które wysłaliśmy do: zaprzyjaźnionego szkolnego Koła Caritas działającego na terenie Liceum Plastycznego im A. Kenara w Zakopanem; dzieci ze Świetlicy Parafialnej Naj. Rodziny w Zakopanem oraz młodzieży naszej szkoły.
Do grona jury zaprosiliśmy znamienitych członków naszego Miasta: Pana Burmistrza Dorulę, Starostę Powiatu Bąka Ks. Proboszcza Parafii Naj Rodziny Bogusława Filipiaka, rektora Domu Ks. Pallotynów na Krzeptówkach ks. Wojciecha Jurkowskiego Dyrektora Liceum Plastycznego im. A. Kenara Pana Stanisława Cukra, dyrektorkę Kuchni Brata Alberta w Zakopanem S. i całe Grono Pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego im. O. Balzera w Zakopanem. Członkowie Koła starali się reklamować projekt poprzez rozwieszenie plakatów i koleżeńskie zachęty. Dzięki reklamie do wspólnego śpiewania zgłosiło się 40 osób. Dla każdego uczestnika została przygotowana nagroda i dyplom. Naszymi darczyńcami byli: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Towarzystwo

Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego z Warszawy , Terma Bukowina Tatrzańska oraz Pani Lucyna Galica – radna Miasta Zakopane.
Szkolne Koło Caritas uszyło 50 opasek biało czerwonych oraz zakupiło 20 pierniczków okolicznościowych dla zaproszonych gości.
Wszyscy członkowie Koła byli bardzo zaangażowani zarówno w przeprowadzeniu Przeglądu Pieśni Patriotycznej jak i ugoszczeniem wszystkich jego uczestników. Na tę uroczystość upiekliśmy ciasto, babezki, zakupiliśmy napoje.

 

XII. Grosz dla nieznanego grobu Żołnierza Niezłomnego.
W salce katechetycznej na stoliku ustawiliśmy mały pojemnik na tzw. grosze. Każdy z dobrego serca mógł tam wrzucić swój uczniowski grosz. I tak przez miesiąc uzbieraliśmy 40 zł .
Zebraną kwotę wpłaciliśmy na Fundację Zygmunta Szendzielarza Łupaszki, która zajmuje się poszukiwaniem pochówków naszych Polskich Bohaterów.

 

 

 

XIII. Akcja: Budujemy Hospicjum.

Propozycję udziału w tej akcji otrzymaliśmy od wicedyrektor LO im O. Balzera w Zakopanem Pani Małgorzaty Gładoch. Podjęliśmy się tego zadania wyznaczając osiem osób do jego realizacji. Z Fundacji otrzymaliśmy identyfikatory, formularze sprawozdawcze oraz puszki. Zbiórkę przeprowadziliśmy w dniach 4-19 listopada 2019 r. na terenie szkoły oraz Urzędu Miasta Zakopane i Starostwa Powiatu Tatrzańskiego.
Wszystkim chętnym rozdawaliśmy ulotki i naklejki z logo Fundacji.
Łączna zebrana kwota to 397,78 zł.
W zbiórce udział wzięli:

Magdalena, Justyna, Pola, Emilia, Zofia, Katarzyna, Kamila.

 

XIV. Sprzedaż kartek świątecznych na rzecz Fundacji.

Systematyczność działań Szkolnego Koła Caritas sprawia, że poszczególne fundacje sukcesywnie zapraszają nas do współpracy. Do nich m.in. należy Stowarzyszenie Sursum Corda dla którego co roku rozprowadzamy kartki świąteczne. Celem akcji jest wsparcie programu leczenia i rehabilitacji chorych i niepełnosprawnych dzieci. W tym roku zadania tego podęli się: Marysia Krawczyk, Pola Grześkowiak i Sebastian Gawlak Socka. Kwota jaką uzbierali ze sprzedaży 40 kartek to 115 zł.

 


XV. Kiermasz bożonarodzeniowy.

Przygotowania do kiermaszu tak naprawdę rozpoczynają się podczas wakacji. Zbieramy i suszymy kwiatki, ozdobne gałęzie, mech, szyszki, orzechy czy mech. Wymaga to wysiłku ponieważ nie zawsze i wszędzie można spotkać owe produkty. Najbardziej trudno jest zdobyć kasztany. Do naszej akcji angażujemy wszystkich znajomych, Grono Pedagogiczne, czy naszych rodziców. Wszystko zależy od tego gdzie spędzamy wakacje i co możemy stamtąd przywieźć. Poszukiwane są szyszki z Włoch, muszelki znad Oceanu, czy” Jezuski” od Grobu Jana Pawła II z Rzymu i pobłogosławione przez Papieża. Brat S. Grażyny przygotowuje nam tzw. plastry brzozowe, jako podstawy do stroików. Pozostałe artykuły przynosimy sami. I tak powstają piękne wieńce , bombki regionalne, czy ozdobne stroiki.
W tym roku przygotowaliśmy na kiermasz 10 wianków, 20 bombek, ozdobne drzewko szczęścia i 30 stroików. Kiermasz ozdób świątecznych przeprowadziliśmy na terenie szkoły oraz na Placu Wolności w Zakopanem .
W ramach kiermaszu uzbieraliśmy kwotę 1000 , 25 zł. Część funduszy tj. 375 zł przeznaczyliśmy na uszycie 25 spódniczek dla dziewczynek z Przedszkola w Kamerunie.
600 zł stanowić będzie kwotę którą przeznaczymy na wyjazd do Krakowa w celu odwiedzenia Świetlicy środowiskowej i Centrum Caritasu. 25, 25 zł przeznaczymy na zakup potrzebnych przyborów do kolejnej akcji.

 

XVI. JALO PAKIETII – paczka dla domu dziecka.
W obliczu nagromadzonych akcji w czasie przedświątecznym zadanie to zrealizowane zostało tuż po Świętach. Każdy członek Szkolnego Koła Caritas zrobił od siebie paczkę ze słodyczami, przyborami szkolnymi, maskotą. Przygotowano 20 bardzo obfitych prezentów. Zawieźliśmy je osobiście do Centrum Caritasu w Krakowie z przeznaczaniem dla dzieci z Domu Dziecka.
XVII. Szukamy człowieka – Człowieku gdzie mieszkasz?
Na terenie Zakopanego żyje wiele osób bezdomnych, którzy podczas zimy bardzo marzną. Kropla naszej pomocy może uratować od zimna jednego człowieka, którego życie jest bezcenne. W czasie silnych mrozów członkowie naszego Koła rozdawali skromne pakiety dla bezdomnych: coś ciepłego, konserwę, skarpety, konserwę. Skromne, ale dla tych ludzi bardzo ważne.

 

XVIII. Wigilia dla Bezdomnych w Kuchni Brata Alberta w Zakopanem.

Przygotowania do Wigilii rozpoczęliśmy już w piątek tj. 21 grudnia 2018 r. od pakowania paczek świątecznych w liczbie 16 dla dzieci ze Świetlicy przy Par. Najświętszej Rodziny w Zakopanem, 30 paczek dla rodzin potrzebujących oraz 70 dla osób bezdomnych będących pod opieką Kuchni Brata Alberta. W niedzielę tj. 23 grudnia zajęliśmy się bezpośrednim przygotowaniem stołów do Wieczerzy Wigilijnej. Dekorowaliśmy stoły i pomieszczenie.
W tym zadaniu wykazali się: Sebastian , Pola, Dorotka, Marysia., którzy zaraz po szkole udali się do Kuchni Brata Alberta. Przez 3 godziny każdego dnia wspomagali pracę Siostry Albertynki.
24 grudnia już uroczyście zameldowaliśmy się do wspólnego świętowania.

 

XIX. Zbiórka żywności – wspomagamy akcję diecezjalnego oddziału Caritas w Krakowie.
Nasze Szkolne Koło Caritas pierwszy raz rozpoczęło przygotowanie do zbiórki żywności w sklepach sieci Biedronka. Zgłosiliśmy się już w centrum Caritasu w Krakowie by pozałatwiać wszelkie formalności. Wybraliśmy ten sklep ze względu na dużą liczbę klientów i miłą obsługę.
Z centrali Caritasu na początku grudnia otrzymaliśmy specjalne peleryny, plakaty, identyfikatory i formularze sprawozdań. Plakaty rozwiesiliśmy w sklepie i na ternie szkoły informując o dacie mi miejscu zbiórki tj. 7-8 grudnia 2018 r.
Osoby chętne do udziału w akcji zaopatrzyliśmy również w reklamówki Caritasu o odliczenia 1% od podatku. Rozdaliśmy ponad 500 ulotek.
Zaraz po 6 grudnia, czyli Mikołajkach, byliśmy tym bardziej chętni do pomocy tym, którzy nie mogli dostać w tych dniach prezentu. Mając na uwadze fakt, iż w okresie przedświątecznym artykuły spożywcze są szczególnie istotnym dobrem, wolontariusze dzielnie stali z dużym koszykiem na zakupy w Biedronce na ulicy Nowotarskiej, czekając na otwartość ludzkich serc. Ich zaangażowanie przyniosło efekty, zebrali aż 120 kg niezbędnej żywności, która

trafiła do potrzebujących.


Ochotnicy stali w sklepie od godziny 16.00 do 20.00 w piątek, natomiast w sobotę – od godziny 10.00 do 20.00, rozdzieleni parami:
Maria Krawczyk – Katarzyna Migiel
Maciej Karcz –
Magdalena Bubla – Justyna Pieronek
Paulina Kaleta – Emilia Stachoń
Pola Grześkowiak –
Anita Stasiak –
Zebraną żywność dostarczyliśmy do Kuchni Brata Alberta w Zakopanem.

 

XX. Adwentowa Świeca Caritas.

Szkolne Koło Caritas zaangażowało się również do rozprowadzania świec na wigilijny stół . W niedzielę 16 grudnia 2018 r. po każdej Mszy Św. staliśmy pod kościołem Naj. Rodziny w Zakopanem zachęcając wiernych do zaopatrzenia się w świecę i wsparcia działań diecezjalnego Caritasu. Wszystkie świece zostały rozprowadzone. W tej akcji szczególnie wyróżnili się: Sebastian Gawlak – Socka oraz Joanna Palka. Zebrane ofiary zostały przekazane ks. Proboszczowi Bogusławowi Filipiakowi.

 

 

XXI Konkurs kolęd i pastorałek
Gore gwiazda Jezusowi
9 stycznia 2019 r. o godz. 14 nasze Szkolne Koło Caritas zorganizowało dla całej szkoły konkurs kolęd. Zaprosiliśmy wszystkie klasy do czynnego udziału poprzez wspólny śpiew. Zachętą do udziału w konkursie były zakupione przez członków caritasu ciekawe nagrody, ale przede wszystkim aura pogodowa- ciągle padający śnieg. Do wspólnego kolędowania zaprosiliśmy sąsiadującą ze Szkołą świetlicę Par. Naj. Rodziny w Zakopanem. W jury zasiedli: P. Dyrektor mgr Marek Donatowicz oraz P. Małgorzata Gładoch , członkowie Szkolnego Koła Caritas, zwycięzcy Przeglądu Pieśni Patriotycznej oraz gość specjalny: P. Hanna Rybka; absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale Wokalno-Aktorskim, mająca a na koncie setki koncertów w kraju i za granicą. Do konkursu przystąpiło 7 klas.

I miejsce zajęła klasa II b
II miejsce zajęła klasa I b
III miejsce zajęła klasa I c i II a.
Indywidualnie nagrodzeni zostali: Mikołaj Baczyński z klasy III Gimnazjum oraz Jan Wojtyła.

 

 

Dziękujemy wszystkim za cudowną atmosferę .

 

 

 

 

 

Aktualności

Zapraszamy wszystkich członków Szkolnego Koła Caritas i Szkolnego Wolontariatu na warsztaty teatralne – ruch sceniczny w dniach od 17 do 19 listopada 2017 r. Zapisy u Amelii Andrzejak z klasy II Gimnazjum lub u S. Grażyny.

Koszt – 50 zł.

Przygotowujemy się do Św. Mikołaja oraz wyjazdu do Krakowa z prezentami dla niepełnosprawnych dzieci w środę ( 6 grudnia po południu 2017 r.


Przedstawiamy część naszych akcji!

 Zbiórka maskotek dla dzieci z Boliwii. W ramach akcji – maskotka  dla dziecka z Boliwii w naszej szkole zebrano ponad 147 pluszaków, które w dwóch paczkach powędrowały do dalekiego kraju.

 


Spełniamy marzenia – zbiórka na rzecz fundacji, która stara się spełnić pragnienia tych najbardziej potrzebujących. Przez trzy dni od 29 września do 1 października przez 8 godzin dziennie kwestowaliśmy na Krupówkach. Zebraliśmy ponad 1600 zł na rzecz osób niepełnosprawnych z Krakowa.

 


W dniu 14 października 2017 r. o godz. 17:00 odbyła się impreza charytatywna zorganizowana przez  bliźniacze Szkolne Koło Caritas z Zespołu Szkół Plastycznych pod opieką s. Grażyny Powierży, w sali teatralnej obok Kościoła Św. Rodziny w Zakopanem. Warunkiem wstępu było  podarowanie zadbanych ubrań lub artykułów szkolnych, które następnie zostały  przekazane na misję do Konga w Afryce. Członkowie naszego Koła nie zawiedli. Wspólnie zebraliśmy dwa duże worki rzeczy i przyborów szkolnych.

 

 

 

 


Zbiórka na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia została przeprowadzona w dniu 8 października 2017 r po wszystkich Mszach św. w Par. Najświętszej Rodziny oraz przy starym kościółku pod wezwaniem. Matki Bożej Częstochowskiej na Pęksowym Brzysku. Ofiara do puszek z akcji wyniosła 6032 zł.

 


Odwiedzamy groby naszych bohaterów narodowych.

Przed Wszystkimi Świętymi w dniach 27  i30października 2017 r.   nasze Koło podzieliło się na dwie grupy,  by posprzątać groby osób zasłużonych dla naszej Ojczyzny. Pozbieraliśmy liście i zwiędłe kwiaty. Kupiliśmy znicze i odmówiliśmy modlitwę za zmarłych. Obie grupy zadbały łącznie o 10 grobów.

 

 


Więcej zajęć dodatkowych 

 

Wsparcie akcji Biegnij Ewka.
Na spotkaniu formacyjnym w dniu 13 października  2017 r. zapoznaliśmy się z historią życia P. Ewy Grabarczyk, która potrzebowała wsparcia finansowego, a o które prosiła utworzona przez jej koleżanki i uczniów  akcja Biegnij Ewka.
Odpowiadając na ten apel zebraliśmy 370 podpisów popierających nasze działanie oraz  rzeczy i vouchery na aukcję, którą organizowała szkoła w której P. Ewa pracowała:
•  drewniana rzeźba Chrystusa frasobliwego,
• figurka Anioła,
• prace plastycznych młodzieży,
• Voucher na kolację za 200 zł w restauracji Koneser w Zakopanem,
• voucher na usługę przewodnicką w wysokości 300 zł,
• płyty CD „Próg nadziei” – chór Polskiego Radia,
• płyta CD „ Nie musisz już się bać” – Michał Rassek,
• gliniany kubek w kwiatki,
• rękodzieło „Miska”,
• książka – „Rzym i Watykan”,
• ramka na zdjęcia.
Rozdawaliśmy również wykonanie samodzielnie ulotki promujące aukcje internetową Biegnij Ewka  wraz z pomysłem robienia zdjęć znanych i mniej znanych osób z promującą ulotką                     i   zamieszczaliśmy na stronie internatowej akcji www.biegijewka . Ze względu na długofalową potrzebę rehabilitacji zadanie  powtórzymy w miesiącu maju i czerwcu 2018 r. W realizację  akcji byli zaangażowani wszyscy członkowie Koła Caritas.
Czy potrzebuję pomocy? Przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród rówieśników na temat uzależnień od telefonu i Internetu.

Często zadajemy sobie pytanie, jakiej pomocy potrzebują nasi najbliżsi? Odpowiedź może okazać się bardzo zaskakująca. Łatwiej się zmotywować do pomocy tym, których nie znamy. Miłość miłosierna o której nauczał Jan Paweł II zwraca uwagę na tych, którzy są przy nas. Jaka jest prawda? W tym celu nasze Koło opracowało skromną ankietę anonimową, która  została przeprowadzona wśród uczniów naszej szkoły, jak również i ich rodziców( czas przeprowadzenia ankiety – zebranie z rodzicami w listopadzie oraz  na lekcjach wychowawczych w dwóch klasach gimnazjalnych i jednej  klasie liceum ). Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie ankiety były: Mara Baś, Izabela Roczkowska i Barbara Malik. Opracowanie ankiety podjęła się S. Grażyna .Wyniki wzbudziły co najmniej obawę. 

Na pytanie : Czy Pana/Pani dziecko ma ograniczony dostęp do Internetu? Rodzice zasadniczo wyrażają zgodę na dostęp swojego syna/córki do Internetu, czyni to około 65 % ankietowanych. Podstawą
 wyrażonej zgody jest   konieczność zdobywania przez dziecko informacji do zadanych prac domowych i sprawdzianów.

Tylko 20% rodziców widzi zagrożenia płynące z korzystania z tego rodzaju medium. Wyrażając zgodę na  posiadanie dostępu do Internetu jednocześnie rodzice  oczekują , że w procesie edukacyjnym ich pociechy  zostaną zapoznane z zagrożeniami zeń wynikającymi i nauczone świadomego jego wykorzystywania.
W relacji: dziecko – uczeń – Internet; ponad 75% respondentów  nie ma żadnego ograniczenia dostępu do Internetu. Uczniowie mają świadomość , że korzystając z Internetu pochopnie udostępniają swoje dane osobowe, poznają niewłaściwe i szkodliwe treści,  dopuszczają się agresji słownej, pozyskują nieprawdziwe informacje, a co najbardziej niepokojące zawierają niebezpieczne znajomości.

Myślę więc jestem- zorganizowanie alternatywnego wykorzystania przerw międzylekcyjnych.
Członkowie Koła zapoznając się z wynikami ankiety starali się poprzez burzę mózgów odpowiedzieć na pytanie : W jaki sposób można zorganizować alternatywne wykorzystanie czasu   przerw międzylekcyjnych?  Odpowiedzi były różne np., gra w warcaby, gra w szachy, sudoku, gra „ państwa-miasta”, kostka Rubika, tenis stołowy.
Grupa podjęła się zorganizowania szkolnego turnieju szachowego oraz zakupienie stołu tenisowego.
Osobami odpowiedzialnymi za zorganizowanie rozgrywek szachowych zostali: Agnieszka Gąsienica – Makowska oraz Andrzej Smereczyński. Opiekunowie grupy zakupili puchar i ozdobne dyplomy. Zwycięzcami w konkursie zostali: Szymon Bobrowski, Marek Gizak oraz Witold Górnisiewicz.
Pozostali członkowie Koła organizowali w swoich klasach koleżeńskie rozgrywki w warcaby, układali kostkę Rubika na „czas”,  czy grali w” państwa miasta”. Akcja zostanie w przyszłym roku powtórzona na większą skalę, ponieważ padł pomysł organizacji międzyszkolnego konkursu szachowego i gry w warcaby. Nie udał się zakup gier logicznych i stworzenia kącika logicznego. Zadanie zostanie podjęte w kolejnej edycji projektu.

Niesiemy pomoc, ale komu?
Przygotowanie debaty zostało przełożone z miesiąca listopad 2017 r na 6 lutego 2018 r. ze względu na dodatkowe akcje,  które były bardziej pilne( np. ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO). 

Aby odpowiedzieć na to pytanie komu niesiemy pomóc  i potwierdzić słuszność podejmowanych działań nagraliśmy sondę  na Krupówkach, której podjęły się   reporterki : Katarzyna Bobek i Anna Kopeć. W ramach spotkania formacyjnego członkowie Koła sporządzili  następujący  plan debaty:
I.  Powitanie gości.
II. Prezentacja sondy ulicznej na temat niesienia pomocy.
III. Wypowiedzi uczestników debaty w oparciu o następujące pytania:  
• Krótka prezentacja wykonywanej pracy,
• Jakie owoce przynosi świadczona pomoc?
• Z jakimi trudnościami najczęściej spotykamy się przy niesieniu pomocy?
• Czy w trakcie świadczenia pomocy można doświadczyć wypalenia, zniechęcenia, poczucia sensu?
• Jak powinien przygotować się młody człowiek , który chce się zaangażować w niesienie pomocy innym?
IV. Pytania z sali.
V. Poczęstunek.
Sporządziliśmy  wspólnie listę zaproszonych  gości :
  mgr Anna Król-Józaga – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Starostwo Powiatowe,
  mgr Joanna Staszak – Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego,
  mgr Marek Donatowicz – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
  mgr Małgorzata Gładoch – Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
  mgr Aleksandra Ciężak – Kuchnia Brata Alberta w Zakopanem,
  mgr Tomasz Zieliński – Mediator sądowy Stowarzyszenia Mediatorów Polskich i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów,
  Grażyna Borkowska – Hufiec Podhalański,
  Maciej Knapik – ZHR – Zakopane,
  Członkowie Koła Caritas.
Aby zaprosić do udziału w debacie uczniów naszej szkoły przygotowaliśmy plakaty, które zaprojektowały
 i wydrukowały: Natasza Dubiel i Elżbieta Wójcik.  Do wykonania zaproszeń i wręczenie ich zaproszonym gościom zobowiązały się:  Maria Baś i Paweł Łukaszczyk. Bezpośrednie przygotowanie debaty wiązało  się z  dekoracją sceny, za co byli odpowiedzialni: Agnieszka Gąsienica Makowska, Aleksandra Orawiec, Katarzyna Bobak; nakrycia stołów-  odpowiedzialni: Maciej Karcz, Arkadiusz Pierz. Samodzielnie wykonaliśmy wizytówki dla zaproszonych gości, które wykonała Małgorzata Orawiec. Po zakończeniu debaty  przewidziany był poczęstunek dla wszystkich uczestników, którego przygotowanie zobowiązały się: Izabela Roczkowska i Barbara Malik( ciast, słodycze, zimne napoje, herbata, kawa). Dodatkowo ponowiliśmy zaproszenie społeczności szkolnej  w formie kurendy szkolnej. Dla upamiętnienia uczestnictwa w debacie członkowie Koła Caritas wykonali  własnoręcznie logo debaty i wręczyliśmy je wraz z drobnymi upominkami( odlane przez nas świece).Za przeprowadzenie debaty odpowiedzialnymi byli: Amelia Andrzejak i Maciej Karcz.
Podsumowanie debaty :
Warto  więcej czasu poświęcić drugiej osobie niż ofiarować  jej pieniądze.
Wielu współczesnych ludzi poświęcenie będzie odbierało jako naiwność.
Zawsze lepiej jest pomóc, niż odwrócić się plecami, gdyż wkrótce sami możemy potrzebować   pomocy.
Wszystkich uczestników debaty urzekła atmosfera spotkania i  zachęciła do realizacji podobnych spotkań.

Warsztaty pt. Ruch sceniczny.
Zadanie początkowo zostało  zrealizowane: wyznaczono miejsce spotkań – sala teatralna parafii Naj. Rodziny, sporządzono listę osób chętnych do wzięcia udziału w warsztatach, zaproszono osobę prowadzącą . Niestety w wyniku choroby znacznej części grupy warsztaty zostały częściowo zrealizowane w kwietniu oraz  przesunięte na  maj i powiązane zostały
 z przygotowaniami tańców  lednickich  . 
Zajęcia taneczne przewidziane na kwiecień zostały przeprowadzone w ramach spotkań Koła Caritasu. Młodzież mogła nauczyć się kroków  walca angielskiego, którego  zaprezentuje podczas etiudy teatralnej Myśląc Ojczyzna na Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej w Zakopanem 10 maja 2018 r. Do nauki podstaw tańca wykorzystaliśmy lekcje internetowe: Walc Angielski – DanceBook.pl  

Aby zatańczyć walca potrzebny był odpowiedni strój. Z zaoszczędzonych funduszy(300 zł) zakupiliśmy materiał na piękne, białe  spódnice , które dla dziewcząt uszyła s. Grażyna. Niestety fraki dla panów byliśmy zmuszeni pożyczyć. W ten sposób mamy 6 par , które ubogacą nasz występ . 
W realizacji tego zadania udział wzięli: Natasza Dubiel, Elżbieta Wójcik, Aleksandra Orawiec, Karolina Hornik, Aleksandra Kozak(gościnnie), Anna Kopeć, Mateusz Łukaszczyk, Mateusz Mitan, Mikołaj Baczyński, Andrzej Smereczyński, Klemens Józefowicz, Arkadiusz Pierz.

Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zadanie, które uważaliśmy za ważne okazało się zrealizowane już w szkole w ramach działalności Służby Medycznej. W ramach spotkania formacyjnego sprawdziliśmy tylko, czy wszyscy nowi członkowie przeszli przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Zdaniem  młodzieży jest to ważne, gdyż członkowie Koła posługują wśród różnych ludzi i czasami znajdują się w sytuacji wymagającej tej znajomości. Zaoszczędzony czas  poświęciliśmy na dodatkowe akcje  – przygotowania uroczystego Dnia Ubogich oraz kwestę .
W dniu  12 listopada została  przeprowadzona  przez nasze Koło  kwesta w naszej Parafii Naj. Rodziny w Zakopanem. Ks. Proboszcz  Bogusław Filipiak wystosował podczas Mszy Św. wobec nas następujące słowa:
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy włączyli się w organizację Pierwszego Światowego Dnia Ubogich poprzez złożone ofiary do puszek, które wyniosły 5340zł (połowa została przesłana do Caritasu diecezjalnego).

Członkowie Koła Caritas  odpowiedzieli  również na prośbę S. Albertynki, , pracującej w Kuchni Brata Alberta, aby pomóc  przy pakowaniu prezentów oraz podawaniu uroczystego  posiłku z okazji I Światowego Dnia Ubogich w Zakopanem. 

W  akcję pakowaniu prezentów( 100 sztuk) zaangażowały się: Natasza Dubiel, Elżbieta Wójcik, Izabela Roczkowska, Agnieszka Gąsienica Makowska.
Wszystkie osoby (ponad 120 osób )korzystające z uroczystego obiadu zostały obsłużone przez : Pawła Łukaszczyka, Piotra Słowakiewicza, Nataszę  Dubiel, Elżbietę  Wójcik, Arkadiusza Pierz, Andrzeja  Smereczyńskiego, Marie  Baś.
Młodzież pomogła także posprzątać po uroczystościach. W ten sposób mogliśmy się przyczynić do pięknie przeżytej przez tych najuboższych uroczystości.

 

Paczka dla dzieciaka.
Akcję przeprowadziliśmy przy współpracy z fundacją Spełniamy marzenia z Krakowa.
Każdy z członków Koła Caritasu podjął się przygotować jedną paczkę na miarę swojej możliwości. Po zebraniu wszystkich nadmiar rozłożyliśmy w ten sposób, aby powstało 15 jednakowych paczek. Znalazły się w nich: zabawki, książki, słodycze, przybory szkolne (wartość jednej paczki . 50 zł) . Paczki zostały przekazane przez prezesa fundacji P. Janusza Szewczyka dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Św. Ludwiki prowadzonej przez siostry ze Zgromadzenia Św. Wincentego  a Paulo w Krakowie.    
Dla dzieciaków z Zakopanego urządziliśmy  w dniu 2 grudnia 2017 r.  wyjazd do Centrum Jana Pawła II i muzeum Armii Krajowej w Krakowie. W wyjeździe  wzięło udział 15 osób oraz opiekunowie: S. Grażyna Powierża i P. Ewa Baczyńska.

Św. Mikołaj na dworcu.

Ten punkt projektu został zmodyfikowany, gdyż przygotowaliśmy paczkę dla bezdomnych na Ukrainie również mieszkających w okolicach dworca. Dowiedzieliśmy się, że wśród tej grupy potrzebujących  można spotkać  również  i dzieci. Zebraliśmy nowe koce – sztuk 4 , przybory szkolne : długopisy , zeszyty, maskotki, ciepłe skarpety, ubrania. Ogółem paczka ważyła 15 kg i przekazaliśmy ja na ręce polskiego misjonarza  Ks. Waldemara  Szlachty  w dniu 8 grudnia 2017 r. .  Akcja zbiórki na tzw. Paczkę dla potrzebujących została przeprowadzona przez wszystkich  członków Szkolnego Koła Caritas.  Nad sprawnością akcji czuwali: Piotr Słowakiewicz, Andrzej Smereczyński.

Dla bezdomnych z Zakopanego postanowiliśmy poświęcić więcej czasu w trakcie przygotowań do   Wigilii Bożego Narodzenia.
Członkowie naszego Koła  dodatkowo zaangażowali się w akcję rozprowadzania świec Caritasu na terenie parafii Naj. Rodziny w Zakopanem. Dochód ze sprzedaży świec został przekazany na konto Caritasu. Dla dzieciaków, które nie bardzo chcą wracać do domu ze względu na warunki tam panujące a przebywają w świetlicy Naj. Rodziny w Zakopanem  zobowiązaliśmy się pomóc im odrabiać lekcje, wziąć udział w ich zabawach. Współpraca trwała przez prawie pół roku -od grudnia 2017  do kwietnia2018 r.
Izabela Roczkowska przepracowała w świetlicy 94 godziny, Elżbieta Wójcik 13 godzin, a Natasza Dubiel 20 godzin.

 

Szlachetna Paczka.

Miesiąc grudzień 2017 r.  był dla naszego Koła Caritas bardzo pracowity. Każdy był zaangażowany w wiele akcji charytatywnych. Naszą pomocą wsparliśmy również akcję Szlachetnej Paczki, którą organizowała  cała nasza szkoła. Poszczególne klasy składały się na zakup węgla, ubrań, biurka dla dziecka.
Dodatkowo odpowiedzieliśmy na akcję   Świątecznych Kart Dobroczynnych” rozprowadzanych przez Stowarzyszenie  Sursum Corda  z Nowego Sącza . Ze sprzedaży kart uzyskaliśmy dochód 94 zł, które wpłaciliśmy na konto Stowarzyszenia, za co otrzymaliśmy piękne podziękowanie.  

Akcję powtórzyliśmy przed świętami  Wielkiejnocy. Rozprowadziliśmy 50 kart  uzyskując kwotę 92 zł, którą również wpłaciliśmy na konto stowarzyszenia. 

 

Kiermasz charytatywny.

Przygotowanie kiermaszu  Bożonarodzeniowego rozpoczęliśmy tak naprawdę jesienią, gdy zbieraliśmy szyszki, kasztany, mech, ciekawe gałązki, czy orzechy włoskie. S. Grażyna przywiozła z rodzinnego domu drewniane plastry brzozy , które posłużyły za  podstawki pod stroiki w liczbie 50 sztuk. Zakupiliśmy  ozdoby świąteczne, np. bombki, gwiazdki, figurki Dzieciątka Jezus, ozdobne kamienie, pałki kleju do sklejania na gorąco.  Na ten cel wydano 175 zł . Zebraniem  i wysuszeniem szyszek świerkowych zajęła się  Aleksandra Orawiec  wraz z  Izabelą  Roczkowską i  Andrzejem  Smereczyńskim. Wykonanie  stroików oraz  kartek  świątecznych podjęli się  wszyscy członkowie Koła Caritas. Rozprowadzenie wykonanych ozdób świątecznych zostało przewidziane (za zgoda dyrekcji  podczas zebrania rodziców w Zespole Szkół Ogólnokształcących im O. Balzera w Zakopanem oraz w ramach Kiermaszu Świątecznego organizowanego przez Urząd Miasta  Zakopane w dniu 9 grudnia 2017 r. Osobami, które gorliwie sprzedawały  stroiki były : S. Grażyna, Aleksandra Orawiec, Paweł Łukaszczyk, Natasza Dubiel, Elżbieta Wójcik oraz Wiktoria Jakubek. Celem  kiermaszu była zbiórka na rzecz chorego  chłopca z Olczy  oraz dofinansowanie wyjazdu członków Koła na Mazury i  do Wilna z  okazji 100 –lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Zebrano podczas kiermaszu kwotę     2530 zł. Na rzecz chorego chłopca z Zakopanego – Olcza przeznaczono 530 zł.  Kwotę 2000 zł przeznaczono na rzecz wyjazdu członków Koła i młodzieży z Zakopanego na Mazury i  do Wilna .

 

Pomoc w przygotowaniu Wigilii dla bezdomnych.

Okres przedświąteczny dla Szkolnego Koła Caritas był bardzo pracowity, mimo to atmosfera Świąt rekompensowała wszelki trud. Ostatnim akcentem wszelkich akcji była Wigilia dla bezdomnych. Na dwa dni przed uroczystością młodzież wyruszała zaraz po lekcjach do Kuchni Brata Alberta. Tam pomagała pakować świąteczne prezenty( ponad 100) , dekorować salę, nakrywać do stołu, a nawet gotować. W dniu Wigilii, która odbyła się w dniu 23 grudnia  2017 r. od rana członkowie Caritasu dyżurowali przy wydawaniu prezentów oraz usługiwali do stołu. Wspólnie śpiewane kolędy choć na chwilę zmieniły  atmosferę życia tych utrudzonych życiem ludzi. 
Młodzi ludzie pomogli również zmyć naczynia i posprzątać salę. Uśmiech płynący zarówno ze strony Siostry  Aleksandry  jak i jej podopiecznych był najcenniejszym podziękowaniem, którego zdaniem młodzież nie da się kupić.

 

Komunikatory „doby renesansu”.

Idea miłosierdzia jaka była głoszona przez Jana Pawła II jest wciąż aktualna. Przekonali się o tym młodzi ludzie, którzy zrozumieli, że tych których oczekują na uczynki miłości jest naprawdę ogrom. Tylko trzeba chcieć ich dostrzec i  na nie odpowiedzieć .  

Promocję  idei miłosierdzia Bożego w codziennym życiu rozpoczęliśmy od:
Facebooka , Internetowej Strony szkoły , kurendy szkolnej, plakatów promujących akcje charytatywne i ulotek zapowiadających nasze działania.
Opracowaniem  krótkiej prezentacji działalności Szkolnego Koła Caritas na internetową stronę szkoły podjęli się  Piotr Słowakiewcz i S. Grażyna Powierża – http://balzer.cal24.pl/szkolne-kolo-caritas. 
Przygotowaniem audycji radiowej na temat działalności Szkolnego Koła Caritas Serce miarą człowieka   przez nawiązanie współpracy z radiem  Alex z Zakopanego zaangażowały się  : Katarzyna Bobek, Anna Kopeć, Maciej Karcz.  Audycji   można było wysłuchać w dniu  15 marca 2018 r.
   Warsztaty pisania listów przeznaczyliśmy na wykonanie kart świątecznych  i  napisanie życzeń świątecznych do naszych darczyńców.

Jasełka góralskie. 

Przygotowanie Jasełek rozpoczęliśmy od wyszukania oryginalnego teksu góralskiego. Pomogła nam w tym mgr Katarzyna Chowaniec-Trebunia, nauczyciel ZSO w Zakopanem.  Od listopada w każdą środę i piątek po lekcjach odbywały się próby, podczas których ćwiczyliśmy wymowę tekstu, taniec zbójnicki  i śpiew kolęd.
Jasełka w oprawie góralskiej zostały wystawione na szkolnej scenie w dniu 22 grudnia 2017 r dla szkolnej społeczności.
 Występ  spotkał się z przychylną recenzją widzów i Dyrekcji szkoły, która podziękowała wszystkim aktorom za zaangażowanie. Mimo przygotowanej trasy występu – Par. Św. Józefa w Warszawie –Ursus oraz kaplicy Pałacu Prezydenckiego,  nie udało się nam jej zrealizować. Przeszkodą okazały się:  grypa i obwiązki domowe członków Koła.
20. Dzień Babci i Dziadka.
Na dzień Babci i Dziadka (26 stycznia 2018 r.) wybraliśmy się do Grywałdu – podopiecznych  sióstr  Albertynek prowadzącym Przytulisko św. Brata Alberta. Sporządzeniem  dokumentacji wyjazdu zajęła się   S. Grażyna Powierza i Izabela Roczkowska.  Przed wyjazdem zakupiliśmy  drobne prezenty – modlitewniki w różnych intencjach, np. Modlitwy do Matki Bożej Nieustającej  Pomocy, Św. Józefa, Nowenna Pompejańskiej w liczbie  60 sztuk ( koszt 145 zł) oraz upiekliśmy babeczki , które zapakowaliśmy w ozdobny koszyk. Dla wszystkich podopiecznych przygotowaliśmy krótki montaż słowno –  muzyczny – W życiu ważne są chwile.  Za opracowanie  krótkiego występu artystycznego:      
piosenki, wiersze z okazji Dnia Babci i Dziadka –  odpowiedzialni byli : Anna Kopeć oraz Sebastian Gawlak. Najbardziej przypadła wszystkim do gustu osobista rozmowa z podopiecznymi.
Uczucie  samotności  i przygnębienia  na chwilę zamieniło się w rodzinną atmosferę.                                                                                   
Podziękowaliśmy  Siostrom Albertynkom za ich trud włożony w pomoc osobom potrzebującym poprzez wręczenie własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych ( świece i ozdoby wielkanocne). Kosztu transportu w wysokości 400 zł  zostały pokryte przez opiekuna Koła Ks. Edwarda Łatkę.
W wyjeździe wzięło udział 12 osób. Ze spotkania przywieźliśmy fotorelację opracowaną przez Macieja Karcza.

Syryjczycy potrzebują naszego wsparcia.
 Wykonanie tego zadania podzieliliśmy na dwa etapy. W lutym  włączyliśmy się w akcję na rzecz Kara Kusz przygotowując ozdoby świąteczne na kiermasz, który  organizowało Liceum Plastyczne im. A. Kenara w Zakopanem. Odlaliśmy 20 świec, które ozdobiliśmy i umocowaliśmy na drewnianych podstawkach,  a także wielkanocne jaja wykonane  metodą decoupage w liczbie 30 sztuk.  Za zgodą  Dyrekcji szkoły sprzedaliśmy część przygotowanych ozdób przekazując na akcję Kara Kusz   sumę 250zł.
W miesiącu  maju zobowiązaliśmy się do przygotowania paczki  z potrzebami  pierwszej pomocy na rzecz fundacji Orla Straż, która bezpośrednio przekazuje je potrzebującym  w Syrii i  Iraku.

 

Zaadoptuj maturzystę. 
Realizację    akcji   połączyliśmy z pocztą Walentynkową przeprowadzoną  na terenie szkoły.
Na  tydzień przed feriami  zimowymi ustawiliśmy w auli szkoły pudełko ozdobione w kolorowe serduszka, do którego można był wrzucać pocztę walentynkową  oraz rozwiesiliśmy plakaty informujące o przeprowadzanej akcji.
Aleksandra Orawiec  przygotowała ok. 400 sztuk myśli o prawdziwej i pięknej miłości, które rozprowadziliśmy wśród społeczności szkolnej dołączając do tego koszyk ze słodyczami, które zakupiło nasze Koło Caritas.
Maturzyści mieli za zadnie wypisać swoje imiona i nazwiska na ozdobnych karteczkach, które następnie losowali ich młodsi koledzy. Intencją  realizacji tego zdania  była modlitwa o dary Ducha Św.  dla wybranego maturzysty. O dziwo nie było problemu z włączeniem się do tej akcji młodszych kolegów i koleżanek.
Pomyślny jej  przebieg  zawdzięczaliśmy zaangażowaniu się  Barbary Malik, Aleksandry Orawiec, Izabeli Roczkowskiej.

Myśląc Ojczyzna etiuda teatralna z okazji 100 –  lecia odzyskania  niepodległości.
Nasze Koło Caritas cieszy się obecnością ludzi zainteresowanych teatrem i muzyką.
Nie było zatem problemu z przygotowaniem etiudy teatralnej. Scenariusz oparliśmy o tekst Karola  Wojtyły „Myśląc Ojczyzna” z roku 1974.
Do realizacji zadania zaprosiliśmy uczniów klas III gimnazjum naszej szkoły.
Role główne  zostały powierzone: Amelii Andrzejak, Katarzynie Bobek, Annie Kopeć, Karolinie Hornik, Marii Łukaszczyk, Maciejowi Karcz oraz Mikołajowi Baczyńskiemu.
Trudną okazała się inscenizacja , która  miała być wielkim symbolem historii naszej Ojczyzny.  Wykorzystaliśmy do tego namalowane własnoręcznie herby Rzeczypospolitej Polskiej . Nie mogąc wypożyczyć gotowych stroi podjęliśmy się  przygotowania  ich we własnym zakresie. A należało opracować i wykonać np. stroje husarii polskiej,  ozdobne suknie, czy  kostiumy polskich dziewcząt  z epoki średniowiecznej.
Niemałe wyzwanie stanowiło również skompletowanie stroi z czasów powstania warszawskiego, czy II wojny światowej.  
Próby do spektaklu rozpoczęliśmy już w lutym w każdą środę.  Spektakl ubogaciliśmy o elementy tańca i śpiewu patriotycznego.
Finałem był  występ na Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej.

 

Lednica 2000.
Udział w ubiegłorocznym spotkaniu Lednica 2000 był bardzo owocny. Przygotowaliśmy dwa duże feretrony-z obliczem Matki Bożej Królowej Tatr oraz Św. W. Pallottim., które nieśliśmy w  procesji tysiąclecia. Nie zabrakło także flagi miasta Zakopanego.  W wyjeździe wzięły udział 43 osoby.  
Realizację tej akcji  w tym roku zostało już  rozpoczęte . W szkole rozwieszone zostały plakaty zachęcające do udziału w spotkaniu. Ogłoszone zostały zapisy i ustalone próby tańca lednickiego.

 Akcje dodatkowe:

a) Udział w konferencji Być dobrym jak chleb.
Członkowie naszego Koła Caritas  wystąpili inscenizacją fragmentów sztuki Brat naszego Boga na ogólnopolskiej konferencji kończącej obchody ROKU BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO w dniu 9 grudnia 2017 r.
W sztuce wystąpili: Amelia Andrzejak, Katarzyna Bobek, Maciej Karcz, Anna Kopeć.

b) Zbiórka pieniężna na rzecz  4 –letniej podopiecznej Hospicjum Domowego w Wiśniowej .
W zbiórce wyznaczonej na Wielkanoc udział wzięli:
Agnieszka Gąsienica-Makowska oraz Izabela Roczkowska   .
Zebrano kwotę 2117,19  zł którą wpłacono na konto Stowarzyszenia Hospicyjnego w Wiśniowej.

c) paczka dla potrzebującej
Po wyemitowaniu  audycji w radiu Alex zgłosiła się do naszego Koła Caritas starsza osoba prosząc o pomoc materialną, a dosłownie o zakup żywności. Młodzież zebrała najpotrzebniejsze środki do życia np. cukier, mąkę, olej, makaron. W uzupełnieniu paczki pomogła nam Kuchnia Brata Alberta. Zebrane produkty dostarczyła na miejsce zamieszkania  S. Grażyna  

d) dofinansowanie nagród dla zwycięzców w  Międzynarodowym Konkursie Ja i mój Przyjaciel.

Członkowie i opiekunowie Koła ufundowali 4 nagrody ( dwie nagrody dla zwycięzców  z Ukrainy i dwie z  Warszawy) w postaci 10 dniowego pobytu w Sopocie  w dniach od  24 czerwca do 7 lipca 2018 r.  o wartości 850 zł każda oraz zakupiła sprzęt audiowizualny za sumę 100 zł  jako nagrodę pocieszenia .

f) liczenie wiernych
Młodzież skupiona we wspólnocie Szkolnego Koła Caritas wciągu roku służyła nagłym potrzebom  również i parafii Naj. Rodziny w Zakopanem.  Prozaiczne zadanie policzenia wiernych potrzebne  do statystyk kościelnych okazało się  niezbędne dla Ks. Proboszcza . O jego wykonanie zostaliśmy  poproszeni gdyż jesteśmy według zdania  Ks. Proboszcza  odpowiedzialni i zrobimy to dokładnie.

Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem
Srebrna szkoła 2023 - ranking Perspektyw