LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Powrót do strony głównej02-03-2018

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych na dzień otwarty w I Liceum Ogólnokształcącym w Zakopanem.  Zaplanowany na pierwszy dzień wiosny bogaty program z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości przyszłych absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych dotyczące wyboru szkoły średniej. 

Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera powstało w 1912 roku, ma więc już ponad 100-letnią tradycję. To placówka edukacyjna typu ogólnokształcącego, co oznacza, że podstawowym celem nauki jest przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów wyższych. Uczeń, zdobywając wiedzę i umiejętności, przygotowuje się do egzaminu zewnętrznego, ale też rozwija swoje zainteresowania, uczy się prawidłowych relacji z drugim człowiekiem, poznaje zasady współdziałania w grupie rówieśniczej.

Oprócz wysokiej jakości nauczania i stwarzania warunków do rozwoju talentów zapewniamy dobrą, przyjazną atmosferę pracy sprzyjającą indywidualnemu, wszechstronnemu rozwojowi młodych ludzi.
Liceum współpracuje z krakowskimi uczelniami wyższymi – Akademią Górniczo – Hutniczą (chemia, fizyka) i Uniwersytetem Jagiellońskim (matematyka).

Baza Szkoły to 21 sal lekcyjnych dobrze wyposażonych w odpowiednie pomoce naukowe, nowoczesna pracownia komputerowacentrum multimedialne ze stałym dostępem do Internetu, biblioteka z bogatym księgozbiorem i 4 stanowiskami komputerowymi, wielofunkcyjne boisko sportowesiłownia, duża i mała sala gimnastycznagabinet medycznystołówka.

W liceum pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, większość nauczycieli ma uprawnienia egzaminatora egzaminu maturalnego. W razie potrzeby pomocą służy pedagog szkolny.
Szkoła jest mocno zakorzeniona w środowisku lokalnym, kreując ważne dla niego wydarzenia bądź czynnie w nich uczestnicząc.

 

 


Oswald Balzer Oswald Balzer
Patron I Liceum Ogólnokształcącego
w Zakopanem
Srebrna szkoła 2023 - ranking Perspektyw